Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Jak co roku studenci z warszawskich uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Termin na złożenie wniosku upływa 10 października br. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami 17. edycji programu.

Program stypendialny jest skierowany do studentów (do 26. roku życia) oraz uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych. O stypendium mogą się ubiegać studenci i  uczniowie warszawskich szkół oraz uczelni, jeśli:

  • uzyskują dobre wyniki w nauce,
  • mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia dla studentów wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie. Rekrutacja dla studentów prowadzona jest od 1 września do 10 października br. Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się na stronie: um.warszawa.pl/stypendia, wybierając właściwą kategorię (dotyczy statusu kandydata/kandydatki w roku szkolnym/akademickim 2021/2022) i dołączając wymagane załączniki w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie stypendiajp2.pl.