Stypendia Pomostowe dla studentów od I roku studiów

logo programu

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym maturzyści i studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendia na studia, począwszy już od I roku studiów. Stypendyści osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać stypendia na starszych latach studiów.

O stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się maturzyści ze wsi małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych.

Dodatkowo, kandydaci do stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

  • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
  • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie,
  • pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR.

Stypendium na I rok studiów wynosi 7 000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

    
O stypendia na wyższe lata studiów mogą się ubiegać najlepsi studenci, którzy otrzymywali stypendium pomostowe podczas I roku studiów.

Stypendium na II rok studiów jest przyznawane najlepszym stypendystom pomostowym w ramach konkursu PRYMUS. Minimalna średnia kwalifikująca do udziału w konkursie wynosi 4,0. Stypendium w wysokości 7 000 zł wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach.

Stypendia na III i IV rok studiów skierowane są do stypendystów programu – studentów wybranych kierunków, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie niższą niż 4,0. Obok konkursów dla studentów kierunków ekonomicznych, rolniczych, zarządzania, ochrony środowiska organizowany jest konkurs dla kierunków humanistycznych o stypendium im. Prof. Bronisława Geremka, które wynosi 10 000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach). Pozostałe stypendia wynoszą 7 000 zł.

Stypendium językowe skierowane jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych chcących poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Stypendium przyznawane jest w formie rocznego kursu języka angielskiego kończącego się egzaminem First Certificate in English lub Certificate in Advanced English.

Stypendium Studiuj za granicą skierowane jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, którzy planują wyjazd na stypendium zagraniczne, w ramach wymiany studentów Erasmus+.

Stypendia doktoranckie przeznaczone są dla studentów rozpoczynających, bądź kontynuujących, studia III stopnia. Stypendia wynoszą 18 000 zł i wypłacane są w 10 miesięcznych ratach.

   
Stypendyści mogą również brać udział w warsztatach „Kariera i rynek pracy” i konferencjach „Naukowy Start”, a także ubiegać się o staże w USA w ramach Polish-American Internship Initiative oraz o staże w ramach Transatlantic Future Leaders Forum.