Spotkanie dot. praktyk studenckich / Meeting about student internships

PL: Prof. Agnieszka Jastrzębska, Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zaprasza na spotkanie online poświęcone realizacji na studiach obowiązkowych praktyk studenckich.

EN: Prof. Agnieszka Jastrzębska, The Dean's Plenipotentiary for Student Internships, invites you to an online meeting devoted to the implementation of obligatory student internships at studies.
 

28.04.2023 10.30-11.30 - studenci polskojęzyczni

link do spotkania w MS Teams »

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z informacjami na wim.pw.edu.pl/praktyki.

 

28.04.2023 11.30-12.30 - international students

MS Teams meeting »

Before the meeting, please read the information at wim.pw.edu.pl/wim_en/Students/Student-Internship.