Spotkania dla studentów 1 i 7 semestru

Zapraszamy studentów na spotkania dot. studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Spotkanie studentów I roku z Prodziekanem ds. Nauczania
09.01.2020 o godz.: 16:15 (czwartek), Aula

Spotkanie studentów semestru 7 w sprawie oferty studiów II stopnia
18.12.2019 o godz.: 10:15 (środa), sala 315