Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim

logo Erasmus

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest poprzez aplikację USOSweb do 7 października 2022 do godz. 10:00.

 1. Termin składania dokumentów w Dziekanacie do 07.10.2022 r.  do godz.: 12:00
 2. Miejsce składania dokumentów:  Dziekanat WIM, ul. Wołoska 141, pok. 204
 3. Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. Wniosek aplikacyjny, wydrukowany z USOSweb i podpisany przez studenta
  2. Zaświadczenie o średniej ocen (średnia skumulowana od początku studiów) -zaświadczenie dołączy Dziekanat po przesłaniu wniosku aplikacyjnego
  3. Zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym student będzie poruszał się na uczelni zagranicznej (nie dotyczy języka obcego realizowanego w Politechnice Warszawskiej)
  4. Zaświadczenie o zaangażowaniu studenta w działalność na PW (np. Samorząd Studentów, ESN, koło naukowe)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Szczegółowe informacje o programie i procedurze aplikacyjnej: https://www.cwm.pw.edu.pl 

Ważne! Prosimy o sprawdzenie terminów nominacji na stronie uczelni przyjmującej.