Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie dla studentów WIM odbędzie się w dniach 7-11 października 2021 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2021 Rektora PW z dnia 30/03/2021 zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów:

  • pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
  • pierwszego roku studiów jednolitych studiów magisterskich
  • pierwszego roku studiów magisterskich (którzy nie ukończyli wcześniej szkolenia na tej Uczelni). 

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

 
Instrukcja logowania do ekursu - https://bg.pw.edu.pl