Przysposobienie Biblioteczne dla studentów I roku

E-kurs Przysposobienie Biblioteczne dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie 25 marca -  11 kwietnia 2023 roku. 

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2021 Rektora PW z dnia 30/03/2021 zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów:

  • pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,
  • pierwszego roku studiów jednolitych studiów magisterskich,
  • studiów drugiego stopnia, którzy nie zaliczyli szkolenia w PW.

Więcej informacji w aktualnościach na stronie BG PW https://bg.pw.edu.pl.