Ogłoszenie Dziekanatu

komunikat

W zawiązku z Zarządzeniem nr 16/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozpowszechnianiu się koronawirusa, i z uwagi na wprowadzenie dyżurów w pracy Dziekanatu w dniach 13.03.2020 – 14.04.2020, prosimy o ograniczenie osobistych kontaktów w załatwianiu spraw administracyjnych i zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: iwona.gusta@pw.edu.pl

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej