Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

grafika do artykułu

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych w 2021 roku, poruszających tematykę Warszawy i rozwoju miasta, do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy.

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy i autorki prac:

  • reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe,
  • obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym edycję,
  • na uczelniach w całej Polsce.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat/ laureatka nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy/ autorki wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 29 kwietnia.

Zachęcamy młodych badaczy i badaczki, aby włączali się do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Wspieramy zainteresowania badawcze Warszawą dając możliwość zaprezentowania wyników swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.  

Więcej informacji na https://edukacja.um.warszawa.pl/nagroda-prezydenta