Informacja dla studentów I semestru studiów II stopnia

Najważniejsze informacje dla osób, które w lutym 2021 roku rozpoczynają studia magisterskie.

Przyszłych studentów studiów II-go stopnia zapraszamy w dniach 24.02.-01.03.2021 w godz. 10:00–15:00 do Dziekanatu w celu:

  1. Złożenia dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia II stopnia.
  2. Odebrania informacji o przyjęciu na studia.
  3. Złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy*.
  4. Podpisania ślubowania**.

*Studenci, którzy nie złożą zaświadczenia lekarskiego nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej. Student, który nie posiada ważnego badania lekarskiego, może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach.

**Rozpoczęcie studiów i nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania akademickiego, stąd prosimy o zachowanie terminów zgłaszania się do Dziekanatu celem podpisania ślubowania.
 

Legitymacje studenckie

Legitymacje studenckie są drukowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PW, dlatego ważne jest szybkie uregulowanie opłaty (22 zł). Indywidualny numer konta bankowego studenta należy sprawdzić w USOSweb.
 

Aplikacja USOSWeb PW

https://usosweb.usos.pw.edu.pl
Login ID: nr PESEL lub adres e-mail w domenie PW
Hasło: hasło do USOSWeb są takie same, jak do systemu Rekrutacja PW

Kandydaci, będący absolwentami PW, korzystają z dotychczasowych danych do logowania.

  Poczta elektroniczna PW

Do wysyłania e-maili w swoich indywidualnych sprawach, studenci zobowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW. Wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich jest wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Informacja o nazwie użytkownika (loginie) jest możliwa do odczytania z portalu USOSWeb pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w zakładce Dla Studentów i dalej w sekcji Office 365.
  

Zajęcia zdalne na Platformie Teams

Dane do logowania takie same jak do poczty PW.
   

OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP

Terminy szkoleń:

  • 01.03.2021 w godz.: 14:15-16:00 (poniedziałek) szkolenie dla studiów prowadzonych w języku angielskim
  • 01.03.2021 w godz.: 17:15-19:00 (poniedziałek) szkolenie dla studiów prowadzonych w języku polskim

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i będzie prowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams.
  

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni.

Informacje dostępne w zakładce: https://www.pw.edu.pl/Studenci/Regulaminy-i-oplaty  

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Regulamin, wzory dokumentów oraz terminy składania dokumentów: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia.
  

Inne dokumenty

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021: sprawdź w zakładce "Harmonogram roku akademickiego"

Plan zajęć:  sprawdź w zakładce „Plany zajęć”.

Podział na grupy: Sprawdź w USOSweb

Regulamin studiów: regulamin dostępny na stronie internetowej PW: https://www.bip.pw.edu.pl