Informacja dla studentów I roku 2020/2021

Najważniejsze informacje dla osób, które w październiku 2020 roku rozpoczynają studia I stopnia.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 na Wydziale Inżynierii Materiałowej odbędzie się w dniu 01.10.2020 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Auli, WIM ul. Wołoska 141.

Przyszłych studentów studiów I-go stopnia zapraszamy w dniach 02.10.2020–06.10.2020 w godz. 9:00–15:00 o Dziekanatu w celu:

  1. Podpisania ślubowania.
  2. Odebrania legitymacji (prosimy zabrać ze sobą wydrukowane potwierdzenie opłaty za legitymację – 22 zł., wpłatę należy dokonać na konto podane w USOSweb).
  3. Złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Uwaga! Studenci, którzy nie złożą zaświadczenia lekarskiego nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej. Student, który nie posiada ważnego badania lekarskiego, może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach.

Uwaga! Rozpoczęcie studiów i nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania akademickiego, stąd prosimy o zachowanie terminów zgłaszania się do Dziekanatu celem podpisania ślubowania.

Legitymacje studenckie: Legitymacje studenckie są drukowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PW, dlatego ważne jest szybkie uregulowanie opłaty.

System USOSWeb PW: https://usosweb.usos.pw.edu.pl
Login ID: nr PESEL lub adres e-mail w domenie PW
Hasło: hasło do USOSWeb są takie same, jak do systemu Rekrutacja PW

  
Poczta elektroniczna PW

Do wysyłania e-mail’i w swoich indywidualnych sprawach, studenci zobowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW. Wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich jest wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Informacja o nazwie użytkownika (loginie) jest możliwa do odczytania z portalu USOSWeb pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w zakładce Dla Studentów i dalej w sekcji Office 365.

 
Zajęcia zdalne na Platformie Teams

Dane do logowania takie same jak do poczty PW. Informacje dotyczące zasad korzystania z platformy zostaną omówione na zajęciach z Technologii informacyjnej.
 

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021: sprawdź w zakładce "Harmonogram roku akademickiego"

Plan zajęć:  sprawdź w zakładce „Plany zajęć”.

Podział na grupy: Sprawdź w USOSweb

 

OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się 08.10.2020 w godz.: 15:15-17:00 w Auli, WIM, Wołoska 141

  
OBOWIĄZKOWE Szkolenie Biblioteczne

Każdy student ma obowiązek odbyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne w formie e-kursu. Informacja dotycząca terminów szkoleń podana będzie na stronie internetowej Wydziału i Biblioteki Głównej.

Biblioteka Wydziałowa – WIM, ul. Wołoska 141

Biblioteka Główna PW – Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1

 
Regulamin studiów

Regulamin dostępny na stronie internetowej PW: https://www.bip.pw.edu.pl

 
Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni.

Informacje dostępne w zakładce: https://www.pw.edu.pl/Studenci/Regulaminy-i-oplaty

 
Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Regulamin, wzory dokumentów oraz terminy składania dokumentów: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia.