Informacja dla studentów I roku 2019/2020

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Materiałowej odbędzie się w dniu 01 października 2019 roku o godz. 14:00 w Auli Wydziału.

Przyszłych studentów studiów I-go stopnia zapraszamy w dniach 02-03.10.2019 w godz. 9:00–15:00 o Dziekanatu w celu:

  1. Podpisania ślubowania
  2. Odebrania legitymacji (prosimy zabrać ze sobą wydrukowane potwierdzenie opłaty za legitymację – 22 zł., wpłatę należy dokonać na konto podane w USOSweb),
  3. Złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy,

Uwaga! Studenci, którzy nie złożą zaświadczenia lekarskiego nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej. Student, który nie posiada ważnego badania lekarskiego, może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach.

Uwaga! Rozpoczęcie studiów i nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania akademickiego, stąd prosimy o zachowanie terminów zgłaszania się do Dziekanatu celem podpisania ślubowania.

 

Wirtualny Dziekanat

System USOSWeb PW: https://usosweb.usos.pw.edu.pl

Login ID: nr PESEL lub adres e-mail w domenie PW

Hasło: hasło do USOSWeb są takie same, jak do systemu Rekrutacja PW

 

Poczta elektroniczna PW

Do wysyłania e-mail’i w swoich indywidualnych sprawach, studenci zobowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW. Wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich jest wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Informacja o nazwie użytkownika (loginie) jest możliwa do odczytania z portalu USOSWeb pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w zakładce Dla Studentów i dalej w sekcji Office 365.

 

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

https://www.pw.edu.pl/Studenci/Harmonogram-roku-akademickiego-2019-2020

Plan zajęć:  Sprawdź w zakładce „Plany zajęć”.

Przydział na grupy: Sprawdź w USOSweb

 

OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się 09.10.2019 r. o godz.: 18:15 w Auli, WIM, Wołoska 141

 

OBOWIĄZKOWE Szkolenie Biblioteczne

Każdy student ma obowiązek odbyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne w formie e-kursu. Informacja dotycząca terminów szkoleń podana będzie na stronie internetowej Wydziału i Biblioteki Głównej.

Biblioteka Wydziałowa – WIM, ul. Wołoska 141

Biblioteka Główna PW – Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1

 

Regulamin studiów

Regulamin dostępny na stronie internetowej PW: https://www.bip.pw.edu.pl

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni.

Informacje dostępne w zakładce: https://www.pw.edu.pl

 

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Regulamin, wzory dokumentów oraz terminy składania dokumentów: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie WIM (pok. 204)