Akcja stypendialna na rok akademicki 2023/2024

studenci

Do 16 października 2023 roku można złożyć wniosek o stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością, rektora.

Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób z niepełnosprawnością w powyższym terminie, może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale może mu ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku. Wnioski o zapomogę są przyjmowane w czasie całego roku akademickiego.

Sposób składania wniosków:

  1. Wnioski o styp. dla osób z niepełnosprawnością oraz wnioski o zapomogę składa się elektronicznie, poprzez USOSweb.
  2. Wnioski o styp. socjalne oraz wnioski o styp. rektora składa się w formie papierowej, osobiście w Dziekanacie (pok. 204).

Wszystkie informacje dotyczące stypendiów znajdują się na stronie https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia