Automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru wad wewnętrznych metodą PA, pomiaru błędów kształtu przy użyciu głowic pomiarowych 3D oraz badania własności mechanicznych SMART-HARD

Numer: POIR.01.01.01-00-0208/17
Program/Konkurs: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020/ działanie 1.1 /poddziałanie 1.1.1 
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: Huta Bankowa Sp. z o.o., Politechnika Warszawska – dr inż. Łukasz Sarniak
Funkcja: podwykonawca
Czas realizacji: 2018-2020

Opis

Projekt dotyczy opracowania i walidacji w warunkach przemysłowych Huty Bankowej sp. z o.o. technologii zautomatyzowanej kontroli i badania jakości pierścieni i obręczy przeznaczonych dla producentów taboru kolejowego i tramwajów oraz producentów łożysk (w tym dla turbin wiatrowych). Celem realizacji projektu jest uzyskanie możliwości oferowania na rynku wyrobów kuto-walcowanych o potwierdzonej w wiarygodnym i innowacyjnym procesie badań i kontroli jakości, realizowanym z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań w przyjętych założeniach konstrukcyjnych. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana, zwalidowana i wdrożona niestosowana dotychczas przez producentów wyrobów kuto-walcowanych, zautomatyzowana linia kontroli jakości, która składa się ze zintegrowanych i połączonych (feedback system) stanowisk kontrolno-badawczych: przygotowania powierzchni i badania UT, pomiaru geometrii oraz pomiaru twardości. Celem prac prowadzonych przez Politechnikę Warszawską jest określenie parametrów projektowanego systemu badawczego oraz opracowanie metodyki badawczej stalowych pierścieni i obręczy metodą ultradźwiękową, w kontekście detekcji nieciągłości struktury materiału. Projektowany system umożliwiać będzie badania zanurzeniowe zarówno za pomocą głowic konwencjonalnych, jak i głowic wieloprzetwornikowych techniką Phased Array. W ramach realizacji prac wykorzystywane jest między innymi specjalistyczne oprogramowanie do symulacji numerycznych badań ultradźwiękowych.