Stypendysta / praktykant w projekcie Sonatina 5

Oferta dla studenta I lub II stopnia do realizacji badań do pracy inżynierskiej/magisterskiej. Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN Sonatina 5 pt. Nowe biodegradowalne stopy cynku wytwarzane metodami szybkiej krystalizacji i skręcania pod wysokim ciśnieniem. Opiekunem badań i jednocześnie promotorem pracy będzie dr inż. Wiktor Bednarczyk.

W ramach współpracy przewidziane jest wynagrodzenie 1500 PLN brutto/miesiąc.
 

Wymagania

  • student I lub II stopnia studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW;
  • podstawowa wiedza na temat preparatyki próbek metalograficznych;
  • zaangażowanie w pracę w projekcie;
  • mile widziana wiedza na temat technik badawczych: SEM, pomiar twardości, badań mechanicznych;

 Opis zadań

  • Preparatyka próbek do SEM, EBSD, TEM, nanoindentacji, badań mechanicznych;
  • Pomiary twardości;
  • Obrazowanie mikrostruktury przy użyciu mikroskopii świetlnej i elektronowej;
  • Optymalizacja parametrów procesu elektrolitycznego wytwarzania cienkich folii TEM;
  • Wykonywanie badań korozyjnych w roztworach soli fizjologicznych;

 
Kontakt

dr inż. Wiktor Bednarczyk, wiktor.bednarczyk@pw.edu.pl, Wołoska 141, pok. 208