Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko pracownika B+R

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 18 maja 2022 roku.

W konkursie w ramach projektu pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami" do realizacji prac badawczych na stanowisku pracownika B+R wybrany został Pan Krzysztof Jurko.