Oferta pracy w projekcie z programu LIDER XI - rozstrzygnięcie konkursu

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2022.

Program konkursu: LIDER XI, NCBR

Tytuł projektu: „Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej – PolComTheR”

Kierownik projektu: mgr inż. Kamil Dydek

Numer projektu: LIDER/46/0185/L-11/19/NCBR/2020 

Stanowisko: Personel pomocniczy – student ostatniego roku studiów II stopnia.

Wyłoniony kandydat: inż. Konrad Żochowski