Konkurs na stanowisko student-stypendysta w projekcie SONATA BIS

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata Bis „Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych w celu poprawy ich właściwości antybakteryjnych”.

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Warszawa

Nazwa stanowiska: student, stypendysta

Wymagania:

  1. Uczestnik studiów inżynierskich bądź magisterskich w dziedzinie inżynieria materiałowa
  2. Umiejętność wykonywania zgładów metalograficznych
  3. Umiejętność obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych (szlifierko-polerka, mikroskop świetlny, twardościomierz)

 
Opis zadań:
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata Bis „Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych w celu poprawy ich właściwości antybakteryjnych” wykonując w szczególności następujące działania:

  • Wykonywanie zgładów metalograficznych
  • Prowadzenie obserwacji i dokumentowanie ujawnionej mikrostruktury
  • Wykonywanie badań mikrotwardości

 
Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST

 
Termin składania ofert: 29.04.2022, 18:00

 
Forma składania ofert: email agnieszka.krawczynska@pw.edu.pl

 
Warunki zatrudnienia:

  • stypendium naukowe na okres 1 miesiąca
  • data rozpoczęcia: 01 czerwiec 2022,- wysokość stypendium: 1000 PLN/miesiąc.

 
Wymagane dokumenty: CV

 

Kierownik projektu:
dr inż. Agnieszka Krawczyńska /Wydział Inżynierii Materiałowej PW/
tel. +48 22 234 8155
e-mail: agnieszka.krawczynska@pw.edu.pl