Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie LIDER

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/15/0089/L-12/20/NCBR/2021 pt: "Transparentne powłoki o podwyższonych właściwościach samoczyszczących i lodofobowych – ClearICE", w ramach programu LIDER XII.

 1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa stanowiska- Personel pomocniczy – doktorant.
 3. Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło), w zależności od zapotrzebowania w projekcie, okres 18 miesięcy, stawka 2000 zł/msc (brutto)
 4. Miejsce realizacji Zamówienia: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
   

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia:

 • Studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa, najlepiej w języku angielskim, ukończone z oceną min. bardzo dobry
 • Tematyka pracy magisterskiej związana z badaniami materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej
 • Udział w minimum 2 projektach z zakresu inżynierii materiałowej – proszę podać pełne nazwy i numery projektów
 • Prezentacje posterowe – min. 3 – proszę podać nazwy wystąpień
 • Publikacje naukowe w czasopiśmie z IF – min. 1 – proszę podać dane bibliometryczne
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntez chemicznych – min. 1 rok
 • Język angielski – bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie
 • Wysoki poziom samodzielności i rzetelności.
 • Silna motywacja do realizacji badań naukowych.
 • Dyspozycyjność.

Opis zadań do realizacji:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/15/0089/L-12/20/NCBR/2021 pt: "Transparentne powłoki o podwyższonych właściwościach samoczyszczących i lodofobowych – ClearICE", w ramach programu LIDER XII, wykonując w między innymi następujące działania:

 • pomoc przy syntezowaniu modyfikatorów chemicznych (sferokrzeminaów i siloksanów),
 • przygotowywanie odczynników chemicznych
 • oraz przygotowywanie szkła i sprzętu laboratoryjnego do syntez.
   

Termin składania ofert:
do 17.02.2022r, godz. 23:59 czasu polskiego.
 

Forma składania ofert:
email: bartlomiej.przybyszewski.dokt@pw.edu.pl
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:

 • W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
   

Dodatkowych informacji udziela

mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski,  bartlomiej.przybyszewski.dokt@pw.edu.pl
 

Wymagane dokumenty:

 • Oferta tj. życiorys poświadczający spełnienie wymogów niniejszego zapytania.