Rentgenowska mikrotomografia komputerowa

Rentgenowska mikrotomografia komputerowa (micro-CT) jest techniką pozwalająca na obrazowanie 3D, podobnie jak tomografia medyczna (CT lub CAT), z tym że w mniejszej skali z znacznie większą zdolnością rozdzielczą. Technikę tą można przyrównać do mikroskopii 3D, z tym że obiekty są obrazowane w sposób nieniszczący. Nie jest wymagana specjalna preparatyka próbek, barwienie, cięcie – pojedynczy skan pozwala na zobrazowanie struktury w trójwymiarze z wysoką rozdzielczością oraz próbka w czasie pomiaru zostanie nienaruszona

Jak działa micro-CT? Źródło promieniowania X generuje stożkową wiązkę prześwietlająca badany obiekt w czasie gdy detektor zbiera obraz. Na podstawie setek projekcji rentgenowskich zebranych pod różnymi kątami dokonuje się rekonstrukcji wstecznej otrzymując wirtualne przekroje obiektu. Dzięki temu można szybko „przeszukać” trójwymiarowy obraz, oglądając pojedyncze lub wielokrotne, prostopadłe bądź skośne przekroje. Przy tym można wybierać dowolny region zainteresowania oraz prowadzić badania ilościowe i jakościowe tworząc realistyczne modele 3D obiektu oraz jego struktury wewnętrznej.

Przykłady zastosowań

 

Infrastruktura

  • mikrotomograf rentgenowski Xradia XCT-400 (Zeiss)
  • mikrotomograf rentgenowski SkyScan 1172 (Bruker)
  • mikrotomograf rentgenowski SkyScan 2011 (Bruker)
  • mikrotomograf rentgenowski SkyScan 1174 (Bruker)

Kontakt

Badania tomograficzne prowadzone są przez grupę Biomateriały.