Mikroskopia świetlna

Mikroskopia świetlna jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w charakterystyce mikrostruktury materiałów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w analizie struktury różnego typu stopów metali, ceramik i innych materiałów.

Specjalizujemy się również w analizie ilościowej badanych próbek. Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy urządzenia do obserwacji i preparatyki próbek. Zaplecze aparaturowe w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem pracowników Laboratorium, zapewnia wysoki poziom jakości realizowanych badań.
 

Oferta badawcza

 • Mikroskopia świetlna (LM)
  • obserwacje zgładów metalograficznych
  • obrazowanie w polu jasnym i ciemnym polu widzenia, mikroskopia polaryzacyjna oraz w kontraście różnicowym Nomarskiego
  • obserwacje mikrostruktury zgładów trawionych
  • analiza ilościowa preparatów
 • Laboratorium Preparatyki Próbek
  • cięcie materiałów na precyzyjnej pile wolnoobrotowej, drutowej lub elektroiskrowo, w zależności od rodzaju materiału i dalszych badań
  • inkludowanie wysokotemperaturowe w żywicy przewodzącej, materiałów wysokoporowatych lub tradycyjną metodą
  • polerowanie próbek do obserwacji w mikroskopie świetlnym,
  • polerowanie próbek do obserwacji w mikroskopie skaningowym z przeznaczeniem do badań EBSD
  • trawienie elementów mikrostruktury materiału  tradycyjnie, elektrochemicznie lub jonowo.
    

Infrastruktura

 • Mikroskop metalograficzny ZEISS Axio Observer
 • Precyzyjna polerka metalograficzna MULTIPREP firmy ALLIED
 • Szlifierko-polerka metalograficzna SAPHIR 550 firmy ATM
 • Urządzenie do trawienia Elekrochemicznego POLIMAT 2 firmy BUEHLER
 • Ręczne szlifierko-polerki SAPHIR firmy ATM
 • Wysokotemperaturowa praska do inkludowania próbek OPAL 480 firmy ATM
 • Praska do inkludowania próbek porowatych CitoVac firmy STRUERS
 • Hitachi IM4000 – trawienie wiązką jonów.
   

Kontakt
dr inż. Magdalena Płocińska
magdalena.plocinska@pw.edu.pl
22 234 87 20