Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska

Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją długości fali (WDXRF) pozwala na pomiar składu chemicznego próbek w zakresie od Na do U i zawartości do 100%. Dolna granica wykrywalności zależy od masy atomowej pierwiastka i osnowy w jakiej znajduje się próbka. W przypadku ciężkich pierwiastków w lekkiej osnowie możliwe jest wykrywanie nawet 1 ppm. Możliwa jest analiza próbek ciekłych, proszkowych i litych.

Oferta badawcza

  • analiza składu chemicznego próbek ciekłych, litych i proszkowych od Na do U

Infrastruktura

  • spektrometr rentgenowski Bruker S4 EXPLORER

Kontakt

dr inż. Dorota Moszczyńska
22 234 81 59
dorota.moszczynska@pw.edu.pl