Urządzenie do wytwarzania materiałów szybkochłodzonych w postaci odlewanych taśm lub masywnych prętów

Dane techniczne
  • Topienie indukcyjne materiałów – wytwarzanie stopów.
  • Możliwość uzyskania dużych szybkości chłodzenia.
Wyposażenie Urządzenie posiada komorę do odlewania materiałów w próżni bądź atmosferze ochronnej
Osoba do kontaktu dr inż. Grzegorz Cieślak
dr inż. Piotr Błyskun
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 020