Stół do odlewania taśm z gęstwy (tape casting) - mały

Dane techniczne Powierzchnia robocza 20x50cm
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Materiałów Porowatych
Lokalizacja na Wydziale Wołoska 141 pok. 306