Sonda Langmuira HIDEN Analytical ESPion

Dane techniczne
  • Zakres napięcia sondy prądowej:  -200 V do +100 V
  • Zakres prądu sondy prądowej:  -100 mA do 1000 mA
  • Zakres pomiarowy:  d.c. do 10 MHz ±3 dB
  • Przyłącze ISO KF 40
Wyposażenie
  • Ruch w zakresie osi Z do 300 mm
  • Tip sondy: Ni, W, Pt, Ta lub Mo; długość 10mm średnica  0.15mm
  • Sonda referencyjna
Osoba do kontaktu dr inż. Rafał Chodun
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p. 02