Piece do obróbki cieplnej

Rodzaj aparatury
  • rurowe z próżnią lub atnosferą super czystych gazów obojętnych,
  • gazoszczelny piec retortowy,
  • piece muflowe i wgłębne bez atmosfer ochronnych
Dane techniczne Temperatura maksymalna 1300oC
Osoba do kontaktu Szymon Marciniak
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Laboratorium Laboratorium Materiałów Metalicznych i Obróbki Cieplnej
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Starej Kotłowni”, Narbutta 85