Obrabiarka CNC o polu roboczym 30x30 cm

Dane techniczne Elektrowrzeciono 2,2 kW, ER20 chłodzone cieczą
Wyposażenie Frezy do kompozytów i tworzyw sztucznych
Osoba do kontaktu dr inż. Rafał Kozera
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 036