Młyn planetarny Retch PM400

Dane techniczne 4 stanowiska mielące, max prędkość 400 obrotów/min
Wyposażenie Trzy wielkości pojemników ceramicznych
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, Gabriela Komorowska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Materiałów Porowatych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141 pok. 25