Magnetyzer impulsowy MagSys MC2K2 2s

Dane techniczne Maksymalne pole magnetyczne w impulsie - 6T
Wyposażenie Cewka magnesująca o średnicy wewnętrznej 24,5 mm
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
dr inż. Bartosz Michalski
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 213