Krystalizator Bridgemana

Dane techniczne Temperatura pracy do 1400 oC, atmosfera ochronna lub redukcyjna
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
dr inż. Rafał Wróblewski
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych,
Laboratorium Laboratorium metalurgii proszków
Lokalizacja na Wydziale Wołoska 019