Spektrometr plazmy OPTEL CCD2048 VIS-UV

Dane techniczne
  • Układ optyczny: Czerny-Turner 80 mm
  • Światło rozproszone: <0.2%
  • Detektor: Linijka CCD 2048 pikseli SONY
  • Stosunek sygnału do szumu: 200:1
  • Przetworniki AC: 14 bitów,
  • Czas integracji: 1 ms do 5000 ms
  • Interfejs: USB 1.1 i 2.0
Wyposażenie
  • Światłowód
  • Kolimator
  • Jednostka komputera
Osoba do kontaktu Rafał Chodun
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p. 02