Napylarka próżniowa do rozpylania jonowego JEOL FINECOAT ION SPUTTER JFC-1100

Dane techniczne
  • Ciśnienie Pracy: 10-1Pa
  • Napięcie wyładowania: 1200V
  • Natężenie wyładowania 10mA
  • Medium rozpylane: dysk o średnicy 46mm i wysokości 2 mm
Osoba do kontaktu Robert Sobiecki
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p.026