Napylarka próżniowa do odparowywania termicznego JEOL JEE-4X VACUUM EVAPORATOR

Dane techniczne
  • Ciśnienie pracy 7,5*10-6Tr
  • Grzałki zmiennoprądowe
  • Max wysokość próbki 250 mm
  • Średnica stolika: 120 mm
  • Medium rozpylane: kulki metaliczne lub pręty grafitowe
Wyposażenie
  • Zestaw pomp próżniowych (rotacyjna + dyfuzyjna)
  • Uchwyty do nanoszenia powłok grafitowych
  • Uchwyty do nanoszenia powłok metalicznych (ołów, ind, złoto)
Osoba do kontaktu Michał Tarnowski
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p.026