Urządzenie do trawienia Elekrochemicznego POLIMAT 2 firmy BUEHLER

Dane techniczne
  • Automatyczne trawienie i polerowanie
  • Regulacja temperatury elektrolitu
  • Polerowanie i trawienie w czasie 30s
Wyposażenie Zewnętrzne urządzenie trawiące
Osoba do kontaktu dr inż. Magdalena Płocińska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Dydaktyczne Laboratorium Metalograficzne
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 021