Urządzenie do nieinwazyjnego pobierania próbek

Dane techniczne
  • Średnica próbki ok 25 mm
  • Maks. grubość próbki ok 3 mm
  • Możliwość pobierania próbek przy temp. 0 ÷ 40oC
Osoba do kontaktu dr inż. Krystian Paradowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, p. B116