Ultramikrotom Leica EM UC6

Dane techniczne Zakres pracy do -160°C, możliwość przygotowywania folii materiałów polimerowych i kompozytowych grubości od 75nm do 2-3 mikrometrów do obserwacji SEM, TEM, AFM, świetlny mikroskop prześwietleniowy
Wyposażenie Komora niskotemperaturowa do pracy do -160°C, noże szklane oraz diamentowe
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska, dr inż. Rafał Kozera
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 216