Suszarka laboratoryjna ThermoCenter

Dane techniczne
  • Zakres temperatur pracy +20°C ÷ 200°C
  • Maksymalna niejednorodność temperatury w czasie ± 0,5°C, niejednorodność przestrzenna ± 2% nominalnej temperatury
Wyposażenie Możliwość programowania procesów suszenia
Osoba do kontaktu dr inż. Magdalena Płocińska, dr inż. Magdalena Jurczyk Kowalska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Dydaktyczne Laboratorium Metalograficzne
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p.  021