Ścieniarka jonowa – PIPS Gatan

Dane techniczne Napięcie 0,1÷6V, jony Ar
Wyposażenie Urządzenie do precyzyjnego pocieniania jonowego, kamera do obserwacji procesu w czasie rzeczywistym, zestaw dedykowanych uchwytów do mocowania próbek, butla z czystym argonem
Osoba do kontaktu dr inż. Milena Koralnik
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Preparatyki Próbek do Badań Elektronomikroskopowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, Lab.01