Ścieniarka elektrolityczna – TenuPol5

Dane techniczne Napięcie 1÷100V, temperatura -20°C÷20°C
Wyposażenie Układ do procesu ścieniania, wkładki ze światłem działania elektrolitu o średnicy 2,3 i 3,5 mm, dwie komory na elektrolit, dygesotrium, dewar na ciekły azot, zestaw elektrolitów do realizacji procesu ścieniania
Osoba do kontaktu dr inż. Dorota Moszczyńska, dr inż. Milena Koralnik
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium preparatyki
Lokalizacja na Wydziale Budynek "Bytnara", ul. Janka Bytnara „Rudego” 25, P08