Przecinarka ultradźwiękowa – Gatan

Dane techniczne Grubość materiału do cięcia 0,04÷5 mm
Wyposażenie Urządzenie do cięcia precyzyjnego, ścierniwo SiC lub B4C, pozycjoner
Osoba do kontaktu dr inż. Milena Koralnik
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Preparatyki Próbek do Badań Elektronomikroskopowych
Lokalizacja na Wydziale Lab.01, Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85