Próżniowy oczyszczacz plazmowy Zepto (Diener Electronic)

Dane techniczne
  • Komora kwarcowa o średnicy 105mm oraz długości 300mm (w układzie poziomym)
  • Generator o częstotliwości 13,56MHz oraz mocy 300W
  • 2 przyłącza dla gazów roboczych (argon i tlen)
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, David Martinez Perez
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium biomateriałów i inżynierii tkankowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/3