Prasa do impregnacji próżniowej na zimno CitoVac firmy Struers

Dane techniczne
  • Jednostka do impregnacji próżniowej.
  • Przeznaczenie do materiałów porowatych i o skomplikowanych kształtach
Wyposażenie Wymagany dopływ sprężonego powietrza 4,5-6,0 bar.
Osoba do kontaktu dr inż. Magdalena Płocińska, dr inż. Piotr Bazarnik
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Dydaktyczne Laboratorium Metalograficzne
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 021