Polerka wibracyjna – VibroMet 2

Dane techniczne
  • Tarcza wibracyjna o średnicy 305 mm
  • Ruch poziomy do 120 cykli na sekundę
Wyposażenie Urządzenie do procesu polerowania wibracyjnego, sukna polerskie, zestaw zawiesin diamentowych, uchwyt do jednoczesnego polerowania 6 próbek,
Osoba do kontaktu dr inż. Dorota Moszczyńska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium preparatyki
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. Janka Bytnara „Rudego” 25, P08