Polerka jonowa IM4000 Hitachi

Dane techniczne

Urządzenie przeznaczone do polerowania jonowego, jak również do wykonywania przekrojów materiałów:

  • prędkość wykonywania przekrojów do 500um/h (dla Si),
  • niskoenergetyczna wiązka jonów Ar+ eliminuje odkształcenie mikrostruktur badanych próbek oraz minimalizuje ryzyko powstania naprężeń mechanicznych.
Osoba do kontaktu dr inż. Tomasz Płociński
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Lokalizacja na Wydziale Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, p. 13a