Piła tarczowa – Mecatome Presi

Dane techniczne Dokładność pozycjonowania ±0,01 mm, prędkość tarczy 300÷6 000 rpm, średnica tarczy tnącej 75÷200 mm, zakres ruchu tarczy tnącej w osi pionowej 80 mm, zakres posuwu podczas cięcia 0,001÷3 mm/s, możliwość cięcia pulsacyjnego
Wyposażenie Tarcze do cięcia, układ chłodzenia ze środkiem antykorozyjnym
Osoba do kontaktu dr inż. Milena Koralnik
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Preparatyki Próbek do Badań Elektronomikroskopowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, Lab.01