Napylarka SC7640 Polaron

Dane techniczne Możliwość napylania materiałów węglem, stopem złota z palladem, grubości od 1nm, komora fi 100
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska
prof. dr hab. Joanna Ryszkowska
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 216