Elektropolerka – LectroPol5

Dane techniczne
  • Polerowanie przy napięciu 1÷100V
  • Trawienie przy napięciu 0,5÷25V
Wyposażenie Dwa układy do procesu polerowania i trawienia elektrochemicznego, wkładki ze światłem działania odczynnika o powierzchniach 0,5÷5 cm2, dygesotrium, standardowy zestaw odczynników do procesu elektropolerowania i elektrotrawienia
Osoba do kontaktu dr inż. Dorota Moszczyńska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium preparatyki - Bytnara
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. Janka Bytnara „Rudego” 25, P08