Autoklaw Sterilclave 18 COMINOX

Dane techniczne
  • suszenie przy pomocy pompy próżniowej
  • możliwość wstępnego podgrzania w pozycji oczekiwania
  • filtr bakteriologiczny zasysanego do komory powietrza
  • dwa programy sterylizacji w temperaturze 121°C
  • cztery programy sterylizacji w temperaturze 134°C
Osoba do kontaktu dr inż. Anna Dobkowska, dr inż. Ewa Ura-Bińczyk
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium korozyjne
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, B006