Stanowisko do pomiarów gazo-przepuszczalności

Dane techniczne

Pomiar w zakresie: 50-1600°C

Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy FCF 11/160M

Wyposażenie
  • Jednostka centralna
  • Piec komorowy do 1600 °C
  • Butla ze sprężonym powietrzem
Osoba do kontaktu dr inż. Paweł Wiśniewski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium ceramiczne
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, pok. P03