Stanowisko do badań przepuszczalności

Dane techniczne Przekrój kanału oraz badanej próbki wynosi 20 cm². Regulator przepływu o zakresie 2–20 l/min.
Wyposażenie Kompresor
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Materiałów Porowatych
Lokalizacja na Wydziale ul. Janka Bytnara Rudego 25, p. B004